PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Specjalista/Starszy Specjalista/ Główny Specjalista w Departamencie Wsparcia Przedsiębiorczości (nr ref.: SS/DWP/2/06/21)

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

Realizacja zadań w projekcie Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (CR MŚP), w tym:

 1. Prowadzenie projektu aplikacji mobilnej CR MŚP (IOS, Android) i zarządzanie nim na każdym etapie jej tworzenia i funkcjonowania:
 • czynny udział w procesie projektowania i tworzenia aplikacji mobilnej CR MŚP,
 • realizacja projektu aplikacji mobilnej (ustalanie koncepcji, współpraca z IT i departamentem komunikacji marketingowej, współpraca z wykonawcami),
 • udział w testowaniu projektu aplikacji mobilnej CR MŚP.
 1. Administracja i rozwój aplikacji mobilnej CR MŚP:
 • Bieżące administrowanie aplikacją mobilną CR MŚP,
 • współtworzenie koncepcji rozwoju aplikacji mobilnej CR MŚP, w tym: proponowanie nowych rozwiązań i kierunków rozwoju aplikacji mobilnej CR MŚP.
 1. Zapewnienie wsparcia technicznego dla klientów aplikacji mobilnej CR MŚP.
 2. Udział w utrzymywaniu relacji z użytkownikami aplikacji mobilnej, monitoring aktywności użytkowników.
 3. Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udział w zamawianiu produktów i usług w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych, udział w pracach komisji przetargowych.
 4. Planowanie i sprawozdawczość w zakresie realizowanych działań.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenie min. magisterskie;
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu projektów z zakresu aplikacji mobilnej (Project Manager ds. aplikacji mobilnych) – minimum roczne - specjalista; >2 lata – starszy specjalista, > 3 lata – główny specjalista;
 • wiedza na temat aplikacji mobilnych (trendy rynkowe);
 • kreatywność, samodzielność, skrupulatność;
 • doskonała organizacja pracy, odpowiedzialność, systematyczność;
 • umiejętność pracy w zespole

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • znajomość zagadnień związanych z e-learningiem;
 • orientacja w zagadnieniach związanych z rynkowym funkcjonowaniem MŚP;
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;
 • znajomość zagadnień związanych z UX.

Termin zgłoszeń: do 05.07.2021 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 08.06.2021 14:41
Poprawiono: 29.06.2021 12:04
Modyfikujący: Szczepanowska_Beata
Udostępniający: Anna Kazubek
Autor dokumentów: Anna Kazubek