18 października 2021

Startują zgłoszenia do konkursu „Internacjonalizacja MŚP”. 50 mln zł z Funduszy Europejskich na zagraniczną ekspansję dla MŚP

Od 18 października do 22 grudnia 2021 r. przyjmowane są zgłoszenia do konkursu „Internacjonalizacja MŚP”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. zł. Konkurs jest finansowany z Programu Polska Wschodnia.

Konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw ma na celu sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

– Trwająca od kilkunastu miesięcy pandemia nie spowolniła działań polskich przedsiębiorców, którzy stale rozwijają swoje projekty, również za granicą. Jak podaje GUS, w okresie od stycznia do lipca, wartość zagranicznej sprzedaży towarów wyprodukowanych w Polsce wyniosła 160,2 mld euro. Chcemy jeszcze bardziej wzmocnić pozycję MŚP na rynkach międzynarodowych, dlatego poprzez konkursy, takie jak „Internacjonalizacja MŚP”, dajemy przedsiębiorcom możliwość przygotowania przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych – podkreśla Jacek Żalek, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

W konkursie mogą wziąć udział mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym oraz działające na terenie województw Polski Wschodniej. Dodatkowo pod uwagę będą brane projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. Do konkursu mogą przystąpić także przedsiębiorcy, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług oraz przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki, ze względu na proces wytwarzania produktu.

– To już kolejna edycja organizowanego przez nas konkursu, który ma na celu wsparcie firm, chcących budować swoją przewagę na międzynarodowych rynkach. W ramach „Internacjonalizacji MŚP” oferujemy przedsiębiorcom z Polski Wschodniej m.in. usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego, udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych oraz wsparcie finansowe wynoszące nawet do 85% wartości projektu – podsumowuje Mikołaj Różycki, p. o. prezesa PARP.

Uzyskane wsparcie finansowe może zostać również przeznaczone na usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów oraz nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Maksymalna kwota dofinansowania, udzielana jednemu Wnioskodawcy na realizację projektu, wynosi 800 tys. zł w przypadku wybrania rynków docelowych internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii lub 550 tys. zł w przypadku wybrania rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Polska Wschodnia.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie PARP.

Pliki do pobrania


Opublikowano: 18.10.2021 15:02
Poprawiono: 18.10.2021 15:14
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: