Akademia Menadżera MŚP - oferta dla przedsiębiorców

Cel finansowania: Dofinansowanie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

1 marca 2019

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

31 maja 2022

 • logo Akademia Menadżera MŚP
 • Wkład własny

  minimum 20%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska w podziale na 5 Makroregionów

 • Dla kogo

  MMŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

1. zdiagnozować:

 • potrzeby mikro- , małego-, średniego przedsiębiorstwa
 • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

2. przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym:

 • właścicieli
 • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
 • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;

 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;

 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia

Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.).

W ramach Akademii Menadżera MŚP 2 wsparcie mogą otrzymać również przedsiębiorstwa, które:

  1. brały w ramach Akademii Menadżera MŚP jednak otrzymały wsparcie tylko na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, lub
  2. wydelegowały do Akademii Menadżera MŚP tylko część z pracowników objętych analizą potrzeb rozwojowych. W takim przypadku przedsiębiorca będzie mógł wydelegować do udziału w Akademii Menadżera MŚP 2 pracowników nieobjętych wsparciem w ramach Akademii Menadżera MŚP.

Zgłoś się do projektu

Ile możesz otrzymać?

Kwota jaką może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i jest zróżnicowana w zależności od Makroregionu. Szczegółowych informacji udzielają Operatorzy. Wsparcie wyniesie do 80 % wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie

Znajdź operatora w swoim regionie

Twoje zgłoszenie będzie obsługiwane przez wybranego Operatora realizujących projekt Akademia Menadżera MŚP lub Akademia Menadżera MŚP 2 w Makroregionie, w którym znajduje się siedziba główna przedsiębiorstwa. Operator skontaktuje się z Tobą w celu weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikowalności do projektu.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

Akademia Menadżera MŚP II

Start:

31.07.2020

Zakończenie:

31.05.2022

Dokumenty

FAQ

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Dofinansowanie można przeznaczyć na poniższe. Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

 1. zdiagnozować:
  • potrzeby mikro- , małego-, średniego przedsiębiorstwa
  • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.
 2. przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym:
  • właścicieli
  • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
  • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.).

Kwota jaką może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i jest zróżnicowana w zależności od Makroregionu. Szczegółowych informacji udzielają Operatorzy. Wsparcie wyniesie do 80 % wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

 1. Zgłoś się do Operatora Wypełnij Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie PARP.
 2. Przekaż Operatorowi wymagane dokumenty Operator zweryfikuje Twoją kwalifikowalność do projektu i zawarcia umowy wsparcia.
 3. Zdiagnozuj potrzeby i otrzymaj rekomendacje. Określ luki kompetencyjne i potrzeby edukacyjne kadry menadżerskiej wynikające z planów rozwoju firmy.
 4. Wybierz usługi rozwojowe Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych usługi, które będą odpowiadać na zidentyfikowane w diagnozie potrzeby kadry zarządzającej.

Wszelkie informacje dotyczące wyłonionych Operatorów, znajdują się na poniższej stronie, pod zakładką "Operatorzy": 

https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp#programy

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

W jaki sposób będzie przebiegał proces wsparcia?

Zgłoś się do operatora

Wypełnij Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie PARP.

Przekaż Operatorowi wymagane dokumenty

Operator zweryfikuje Twoją kwalifikowalność do projektu i zawarcia umowy wsparcia.

Zdiagnozuj potrzeby i otrzymaj rekomendacje

Określ luki kompetencyjne i potrzeby edukacyjne kadry menadżerskiej wynikające z planów rozwoju firmy.

Wybierz usługi rozwojowe

Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych usługi, które będą odpowiadać na zidentyfikowane w diagnozie potrzeby kadry zarządzającej.

Złóż wniosek

Gotowe! Możesz realizować projekt.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Analiza efektów wybranych działań POIR i POPW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu makroekonomicznego FAZA V (2021)

Ewaluacja

Analiza efektów wybranych działań POIR i POPW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu makroekonomicznego FAZA V (2021)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Branża przemysł lotniczo-kosmiczny (raport z I edycji badań)

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Branża przemysł lotniczo-kosmiczny (raport z I edycji badań)

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań