Wsparcie na rozwój współpracy (Travel Grants)

Dzwonek

Wstrzymanie naboru wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój współpracy (Travel Grants)

Sprawdź szczegóły

Nabór został zakończony

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

21 lipca 2021

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

20 sierpnia 2021

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

1 października 2021

 • logo Wsparcie na utworzenie partnerstwa
 • Maksymalne dofinansowanie

  2 000 euro

 • Wkład własny

  0%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska i Norwegia

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska i Norwegia

 • Dla kogo

  MMŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem wsparcia jest rozwój współpracy dwustronnej pomiędzy podmiotami polskimi i podmiotami norweskimi poprzez organizację misji gospodarczych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
 • mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Królestwa Norwegii potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru lub innym dokumentem wystawionym przez właściwy organ administracji Królestwa Norwegii
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie można otrzymać na:

 • pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej,
 • zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie.

Na co warto zwrócić uwagę przy aplikowaniu?

 • dofinansowane będą misje gospodarcze organizowane podczas targów i konferencji/kongresów wskazanych przez PARP i Innovation Norway w załączniku nr 2 do ogłoszenia
 • w ramach misji gospodarczej wnioskodawca jest zobowiązany do uczestnictwa w:
  • targach lub konferencji/kongresie,
  • wydarzeniu organizowanym przez PARP i Innovation Norway podczas ww. targów lub konferencji/kongresu,
  • co najmniej 2 spotkaniach o charakterze biznesowym z 2 różnymi podmiotami prowadzącymi działalaność na terytorium kraju w którym odbywają się ww. targi lub konferencja/kongres.
 • zrealizowaną misję gospodarczą należy udokumentować dołączając do wniosku o płatność:
  • karty pokładowe lub inne dokumenty potwierdzające fakt odbycia zagranicznej podróży służbowej,
  • wypełnione potwierdzenie uczestnictwa w targach, wydarzeniu i spotkaniach zgodne ze wzorem z załacznika nr 8 do ogłoszenia,
  • kopie dokumentów księgowych i dowody zapłaty potwierdzające poniesienie kosztów biletów wstępu na targi lub opłaty za udział w konferencji/kongresie.
Na co warto zwrócić uwagę przy aplikowaniu?

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

2 000 euro

 • w ramach 1 misji gospodarczej:
  • ryczałt 1800 euro na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej;
  • do 200 euro na zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie, dla maksymalnie dwóch osób.
Wsparcie można uzyskać na organizację maksymalnie 2 misji gospodarczych.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów to 50 000 euro. Jeśli łączna kwota wsparcia w złożonych wnioskach przekroczy 110% ww. kwoty to nabór wniosków ulega wstrzymaniu o godz. 16:00:00 w dniu następnym po dniu opublikowania informacji w zakładce "Komunikaty".

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Jak zwiększyć poziom cyfryzacji w firmie? Poradnik dla MŚP

Raport

Jak zwiększyć poziom cyfryzacji w firmie? Poradnik dla MŚP

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – sektor IT

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – sektor IT

Zobacz
GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2021

Raport

GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2021

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o wsparcie

Zobacz, jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty załączyć do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Załączniki do umowy

Załączniki

Starsze wersje dokumentów
Listy projektów wybranych do dofinansowania