Komunikaty

19.05.2020

121 wniosków o dofinansowanie w programie "Go to brand - EXPO 2020"

W ramach 7 konkursu dla poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w okresie od 03.03.2020 r. do 14.05.2020 r.; złożono 121 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 27 588 371,89 zł:

  • 49 wniosków na kwotę 10 207 691,36 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim,
  • 72 wnioski na kwotę 17 380 680,53 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. innych niż mazowieckie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 Wystawa Światowa w Dubaju została przesunięta o 1 rok. Obecnie trwają prace zmierzające do ustalenia wpływu przesunięcia EXPO na zamknięty nabór. O decyzji PARP poinformuje wnioskodawców niezwłocznie.