Komunikaty

30.09.2021

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wsparcia MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand EXPO 2020 – konkurs nr 8/2021 r.

Prezentujemy Aktualizację nr 2 (Konkursu 8/2021) do listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania po procedurze odwoławczej w ramach Poddziałania 3.3.3 POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  

Lista jest dostępna na stronie działania w sekcji „Wyniki i Archiwum".