Komunikaty

03.08.2020

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla VII naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand EXPO 2020

Informujemy, że w związku ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu konkursu nr 7/2020 w dniu 28.07.2020 r., w dniu 03.08.2020 r. zaktualizowano zapisy Regulaminu konkursu w § 4 ust. 6  pkt 2, wydłużając okres realizacji projektu do 30 września 2022 r., zgodnie z brzmieniem „Programu promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju”.

Zmiany obowiązują od dnia 28 lipca 2020 r.

Pełna dokumentacja