Komunikaty

23.08.2021

Dyżur Eksperta PARP

W związku z ogłoszoną IV rundą konkursu „Kompetencje dla sektorów 2” na wybór projektów oferujących szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i ich pracowników wynikające z rekomendacji Rad ds. Kompetencji w sektorach: gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej​ (Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach” PO WER, typ 1), eksperci PARP będą odpowiadać na Państwa pytania związane z przygotowaniem projektów i procedurą konkursową.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z osobami, które opracowały zasady konkursu i na co dzień zajmują się wdrażaniem projektów.

Dyżury eksperckie odbywają się w środy w godzinach 10.00 - 12.00 w okresie 18.08-08.09.2021 r. pod numerem infolinii: 22 432 89 37.