Komunikaty

06.10.2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Go to Brand EXPO 2020 – konkurs nr 7/2020 r.

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.3 POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand EXPO 2020 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu nr 7/2020 r. 

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Dofinansowanie zostało przyznane dla 79 projektów. Lista jest dostępna na stronie działania w sekcji „Wyniki i Archiwum".

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt