Komunikaty

02.11.2021

Obowiązek obecności na Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym (Forum)

Przypominamy beneficjentom, realizującym projekty  w ramach Poddziałania 3.3.3 POIR Go to Brand oraz w oparciu o Program promocji w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju, o obowiązku rejestracji na Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym w terminie do 15 listopada 2021 r.

Z uwagi na uwarunkowania pandemii COVID 2019 Organizator jest zmuszony do ograniczenia udziału w Forum tylko do 1 osoby, przedstawiciela firmy w wydarzeniu. Konsekwencją ograniczenia może być konieczność ponownego skalkulowania kosztów udziału w Forum i ograniczenia ich wyłącznie do kosztów dotyczących tej 1 osoby. Taka kalkulacja powinna zostać przygotowana w bieżącym czasie, na podstawie aktualnych stawek rynkowych, jednak nie później niż do 5 grudnia 2021 r.

Informujemy również, że Organizator dopuszcza możliwość udziału w Forum w formie zdalnej. Konsekwencją wyboru takiej formy w ramach Go to Brand jest jednak realizacja tego zadania w projekcie bezkosztowo. Oznacza to, że PARP nie sfinansuje wydatków  z tego tytułu w ramach kosztów kwalifikowanych projektu.