Komunikaty

25.02.2021

UWAGA! Zmiana Programu promocji!

Informujemy o zmianie zapisów „Programu promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju” w rozdziale II w pkt. 7 oraz aktualizacji listy wydarzeń targowych.

W związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID oraz brakiem stabilizacji w zakresie terminów imprez targowych, zgodnie z aktualną wersją Programu z dnia 24.02.2021 r., Przedsiębiorca nie ma obowiązku realizacji działania promocyjnego podczas wydarzenia na którym przewidziano organizację narodowego stoiska informacyjno-promocyjnego.

Obowiązkowymi działaniami promocyjnymi, określonymi w rozdziale II pkt 7 Programu promocji, jest:

  • udział w Polsko –Emirackim Forum Gospodarczym;
  • realizacja co najmniej jednego działania promocyjnego (stoiska na imprezie targowej lub targowo-konferencyjnej lub misji wyjazdowej) podczas wydarzenia wskazanego w Tabeli.

Jednocześnie w Tabeli wydarzeń promocyjnych w pkt 9 dokonano aktualizacji m.in. zostało usunięte wydarzenie Dubai International Boat Show, które w 2021 roku nie odbędzie się.