Komunikaty

18.03.2021

Zmiana w dokumentacji konkursowej dla VIII naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wprowadzono zmiany do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr 8/2021 w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand POIR.

Wprowadzenie zmian do Instrukcji wypełniania wniosku jest spowodowane zmianą zapisów Programu promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w zakresie działań obowiązkowych. 

Zmiany zostały dokonane w częściach VIII i XI. Usunięto zapisy dotyczące konieczności zaplanowania udziału w co najmniej jednym wydarzeniu branżowym, na którym zostanie zorganizowane Narodowe Stoisko Informacyjno-Promocyjne oraz doprecyzowano  zapis dotyczący konieczności udziału  w Polsko – Emirackim Forum Gospodarczym oraz w co najmniej jednym wydarzeniu branżowym wskazanym w Programie promocji.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818,z późn.zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Pełna dokumentacja