Artykuły

Porady, informacje, analizy i omówienia ważnych zagadnień dla przedsiębiorców i prowadzenia biznesu.

Temat

11 października 2021

Zrównoważony rozwój: projektowanie opakowań – wymagania, prawo, dobre praktyki. Film szkoleniowy

Organizacja Narodów Zjednoczonych definiuje zrównoważony rozwój w następujący sposób: „(…) to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i int...

6 października 2021

Poszukujesz informacji o zagranicznych rynkach? Sprawdź portal Access2Markets

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przygotował film instruktażowy dotyczący funkcjonalności portalu Access2Markets. Portal Acces2Markets został uruchomiony prze...

6 października 2021

Korzystanie i wybór platform sprzedażowych – obejrzyj nagranie z webinarium

5 października 2021 roku odbyło się webinarium pt.: „Korzystanie i wybór platform sprzedażowych”, które poprowadził dr Przemysław Jóskowiak, założyciel Instytutu EECOM (European Institute for E-commerce...

21 września 2021

Nagranie z webinarium „Circular economy – jak wdrożyć cyrkularny model gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie”

21 września 2021 roku odbyło się bezpłatne webinarium pt.: „Circular economy – jak wdrożyć cyrkularny model gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie”. Webinarium poprowadziła  dr  inż. Agnieszka S...

6 września 2021

Zmiana przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Nowe instytucje obowiązane i surowsze wymogi weryfikacji beneficjenta rzeczywistego

Od 15 maja 2021 r. obowiązuje część przepisów wprowadzonych ustawą zmieniającą ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r. (AML). Nowelizacja dostosowuje polskie p...

6 września 2021

Projektowane zmiany w ustawie Prawo energetyczne i w ustawie o OZE. Co stanie się w 2022 r.

2 czerwca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii (nr UC74 w Wykazie prac legislacyjnych i program...

6 września 2021

Pakiet VAT dla e-commerce. Co się zmieniło?

1 lipca 2021 r. zaczął obowiązywać w Polsce tzw. pakiet e-commerce, który dosyć znacząco zmienił model rozliczania podatku od towarów i usług przedsiębiorców działających w branży e-commerce. Co więcej...

6 września 2021

Przetwarzanie danych biometrycznych przez przedsiębiorców. Jak zrobić to legalnie?

Przetwarzanie danych biometrycznych jest co do zasady zakazane przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych[1]. Przedsiębiorcy jednak coraz częściej i chętniej sięgają po nowoczesne rozwiązania oparte na tec...

6 września 2021

Retencja danych osobowych w elektronicznej poczcie służbowej

Informacje stały się bezsprzecznie jednym z podstawowych nośników wartości. Przetwarzamy oraz gromadzimy niewyobrażalne ilości danych, do czego wykorzystujemy różne nośniki i kanały komunikacji. Równie ist...

6 września 2021

Faktury ustrukturyzowane. Alternatywna opcja dla faktur w formie elektronicznej i papierowej

Ogłoszony 5 lutego 2021 r. projekt nowelizacji ustawy o VAT obejmuje możliwość wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych, które ułatwią fiskusowi kontrolę faktur wystawianych przez podatników oraz wpłyną n...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań