Zamówienia publiczne w Niemczech w zasięgu polskich przedsiębiorców

Niniejsza publikacja ma na celu dostarczenie polskim przedsiębiorcom podstawowych informacji niezbędnych do skutecznego ubiegania się o udzielenie zamówień publicznych na terenie Niemiec.

Seria: Międzynarodowe Zamówienia Publiczne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2018

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-398-4

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Potencjał, jaki niosą z sobą zamówienia publiczne w Niemczech, jest obecnie wprost niebywałą szansą dla polskich firm rozszerzenia ich możliwości operacyjnych w biznesie. Niemcy jako federacja, poszczególne kraje związkowe oraz gminy nabywają w drodze tych procedur towary i usługi oferowane przez niemalże wszystkie branże gospodarki. Począwszy od nabywania usług budownictwa naziemnego i głębokościowego aż po zakup przedmiotów użytku codziennego. Łączna wartość rozpisanych 2,5 miliona zamówień wynosi 300 miliardów euro. Tworzy to szanse dla polskich przedsiębiorców do zaistnienia nie tylko w toczących się w całej Europie procedurach zamówieniowych rozpisanych przez instytucje publiczne, ale także w postępowaniach narodowych.

Niestety nader często polscy przedsiębiorcy mają liczne obawy przed wzięciem udziału w postępowaniu z zakresu zamówień publicznych w Niemczech. Ten, kto chce odnieść sukces na zagranicznym rynku publicznym, musi być w stanie dostosować się do zastanych tam reguł gry. W tym kontekście niemieckie formalności i przepisy, których należy dochować, wydają się polskim przedsiębiorcom niemożliwymi do pokonania przeszkodami na drodze do zwieńczonego sukcesem udziału w tamtejszym postępowaniu z zakresu zamówień publicznych. Nawet jeśli dojdzie do przedstawienia oferty, praktyka pokazuje, że, niestety, wskutek błędów formalnych dochodzi do wykluczenia polskiego przedsiębiorcy z grona oferentów.

Niniejsza publikacja ma zatem za cel przybliżyć polskiemu przedsiębiorcy istotne podstawy systemu niemieckich zamówień publicznych. Powinna ona jednocześnie jako przewodnik ułatwiać wykonanie pierwszych kroków w biznesie związanym z zamówieniami publicznymi w Niemczech.

Przedsiębiorcom, którzy już biorą udział w postępowaniach niemieckich, niniejsza publikacja niech służy jako kompendium wiedzy w zakresie ewentualnych pytań merytorycznych.

 

Roland Fedorczyk, LL.M.

Dyrektor Działu Prawo i Podatki

AHK – Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Spis treści

Rozdział 1. Niemiecki rynek zamówień publicznych

Rozdział 2. „Gąszcz” przepisów

Rozdział 3. Zamawiający

Rozdział 4. Udział polskich wykonawców w niemieckich zamówieniach publicznych

Rozdział 5. Poszukiwanie ogłoszeń o zamówieniach

Rozdział 6. Cyfryzacja zamówień publicznych (e-vergabe)

Rozdział 7. Przedmiot zamówienia

Rozdział 8. Tryb postępowania

Rozdział 9. Podział zamówienia na części

Rozdział 10. Analiza dokumentacji przetargowej

Rozdział 11. Komunikacja z zamawiącym

Rozdział 12. Kryteria udziału w postępowaniu

Rozdział 13. Prekwalifikacja na roboty budowlane

Rozdział 14. Oferta

Rozdział 15. Uzupełnianie dokumentów

Rozdział 16. Odrzucenie oferty

Rozdział 17. Wybór najkorzystniejszej oferty

Rozdział 18. Treść umowy

Rozdział 19. Środki ochrony prawnej

Rozdział 20. Najważniejsze różnice

Rozdział 21. Podsumowanie

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Analiza efektów wybranych działań POIR i POPW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu makroekonomicznego FAZA V (2021)

Ewaluacja

Analiza efektów wybranych działań POIR i POPW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu makroekonomicznego FAZA V (2021)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Branża przemysł lotniczo-kosmiczny (raport z I edycji badań)

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Branża przemysł lotniczo-kosmiczny (raport z I edycji badań)

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań