#idearozwojubiznesu – cykl spotkań online

#idearozwojubiznesu – cykl spotkań online

Zapraszamy na cykl informacyjno - edukacyjnych wideokonferencji nt. pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, wspierających przedsiębiorców w pokonywaniu trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, spowodowanych pandemią. Bądź z nami od 9 wrześn

Obejrzyj Konferencje

Cykl spotkań online. Dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Chcesz otrzymać prezentacje po konferencji? Zostaw nam swojego maila i bądź na bieżąco

Harmonogram

Termin
Tytuł konferencji
Ekspert
Wideo/Prezentacja
15 września (środa)
godz. 11:00
Rozwijaj swoją firmę cyfrowo
Więcej informacji
 • jak wygląda cyfryzacja w przedsiębiorstwach;
 • jakim wyzwaniem jest cyfrowa rewolucja dla przedsiębiorców;
 • jak cyfryzacja wpływa na odporność firmy w kryzysie;
 • prezentacja działania Bony na cyfryzację
Olga Semeniuk, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, MRiT

Waldemar Buda, Sekretarz Stanu, MFiPR

Mikołaj Różycki, p.o. Prezesa, PARP

Katarzyna Kaczkowska, Zastępca Dyrektora, MFiPR

Paulina Zadura, Dyrektor, PARP

Michał Wiśniewski, Ekspert, PARP
Beata Ostrowska, Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka
Wiesław Paluszyński, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo
16 września (czwartek)
godz. 10:00
Polski Ład - korzyści dla przedsiębiorców
Więcej informacji
 • podwyższenie kwoty wolnej oraz drugiego progu podatkowego dla przedsiębiorców;
 • rozliczających się według skali podatkowej;
 • rozszerzenie możliwości skorzystania tzw. estońskiego CIT;
 • nowe ulgi na innowacje (w tym ulga na prototyp, na zatrudnienie innowacyjnych pracowników oraz na robotyzację);
 • obniżenie stawek podatku dla przedsiębiorców rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Olga Semeniuk, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, MRiT

Wojciech Paluch, Dyrektor MRiT

dr Beata Lubos, Dyrektor MRiT

Aleksander Łożykowski, Dyrektor MF
16 września (czwartek)
godz. 13:00
Aspekty prawne przy próbach wchodzenia na rynki zagraniczne – na co warto zwrócić uwagę, gdzie szukać informacji i pomocy
Więcej informacji
 • ekspansja eksportowa polskich podmiotów na rynki pozaunijne w oparciu o funkcjonowanie portalu on-line: Access2Markets;
 • prezentacja portalu Access2Markets on-line;
 • dostęp do informacji dot. rynków krajów UE i poza-UE (reguły pochodzenia, procedury i formalności importowe, cła, podatki, preferencyjne umowy handlowe UE - kraje trzecie, bariery w handlu, statystki w handlu);
 • Branżowy Program Promocji branży sprzętu medycznego;
 • Branżowy Program Promocji branży IT/ICT;
 • Expo jako szansa dla polskich przedsiębiorców;
 • inicjatywy programu gospodarczego w ramach udziału Polski na Expo 2020 Dubai.
Grzegorz Sinacki, Ekspert MRiT

Agnieszka Promianowska, Ekspert PARP

Monika Dyląg-Sajór, Zastępca Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 Dubai
21 września (wtorek)
godz. 12:00
Rola Głównego Urzędu Miar we wspieraniu polskiej gospodarki
Więcej informacji
 • rozwój działalności badawczo-rozwojowej Głównego Urzędu Miar (GUM);
 • świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM jako szansa dla regionu świętokrzyskiego i rozwoju gospodarki;
 • GUM dla nowoczesnych technologii.
prof. Jacek Semaniak, Prezes GUM

dr Andrzej Kurkiewicz, Wiceprezes GUM

Piotr Ziółkowski, Dyrektor Generalny GUM
28 września (wtorek)
godz. 12:00
Możesz łatwiej konkurować na zagranicznych rynkach – nowe rozwiązania finansowe dla eksporterów
Więcej informacji
 • nowy system wsparcia eksportu w KUKE - ubezpieczenia i gwarancje finansowania inwestycji w kraju, zagranicznych przejęć, transakcji sprzedaży dóbr i usług;
 • jak rozmawiać z bankiem o pozyskaniu większego finansowania dla ekspansji zagranicznej i inwestycji nastawionych na eksport;
 • faktoring eksportowy i finansowanie dostawców.
Piotr Paczyński, Dyrektor Biura Sprzedaży, KUKE Finance

Piotr Maciaszek, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej, KUKE S.A.

Grzegorz Pojnar, Dyrektor Finansowania Eksportu, Santander Bank Polska
5 października (wtorek)
godz. 12:00
GovTech Inno_Lab – rozwój innowacji w JST
Więcej informacji
 • prezentacja oferty operatorów programu;
 • podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji w współpracy z innowatorami;
 • przygotowanie do zamawiania i wdrażania nowych technologii.
Antoni Rytel, Wicedyrektor, Program GovTech Polska, KPRM

Izabela Banaś, Dyrektor PARP

Marcin Migas, Zastępca Dyrektora, MARR S. A.

Agata Koprowska, Kierownik projektu, Fundacja "OIC Poland"

Magda Kowalska, Project Manager, Huge Thing by SpeedUp Group
6 października (środa)
godz. 11:00
Transformacja cyfrowa w budownictwie. Nowe e-usługi, nowe wyzwania
Więcej informacji
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego liderem transformacji cyfrowej budownictwa;
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków drogą do czystego powietrza;
 • rozwój serwisu e-Budownictwo potwierdzeniem zapotrzebowania na cyfryzację procesu inwestycyjno-budowlanego;
 • elektroniczny Dziennik Budowy jako rozwiązanie IT zmieniające sposób realizacji inwestycji, łagodzące napięcia i konflikty pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego.
Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, GUNB

Maciej Thel, Naczelnik Wydziału ds. CEEB, GUNB

Tomasz Saciłowski, Główny Specjalista w Wydziale Usług Cyfrowych w Budownictwie, GUNB
7 października (czwartek)
godz. 11:00
System Rejestrów w Turystyce
Więcej informacji
 • funkcjonalności systemu dla Użytkownika Publicznego;
 • funkcjonalności systemu dla Użytkownika Administracji oraz JST;
 • możliwości rozwoju portalu turystyka.gov.pl;
 • „Polski Bon Turystyczny - status realizacji projektu”;
 • Turystyka krajowa – działania promujące Polskę z naciskiem na przedłużenie sezonu turystycznego.
Dominik Borek, Dyrektor MRiT

Anna Salamończyk-Mochel, Wiceprezes POT

Jacek Janowski, Ekspert, POT
12 pażdziernika (wtorek)
godz. 12:00
Wsparcie dla indywidualnych innowatorów - Program Strefa Pomysłodawcy
Więcej informacji
 • Strefa Pomysłodawcy, czyli przestrzeń do pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami;
 • idea programu Strefa Pomysłodawcy;
 • rodzaje wsparcia dla pomysłodawców;
 • https://strefapomyslodawcy.pl
Anna Blajerska, Kierownik projektu, PPNT Puławy

Jacek Wawrzynowiecz- Konsorcjant, Dyrektor CIITT

dr Joanna Krześ-Dobieszewska, MRiT

Aneta Zielińska-Sroka, Zastępca Dyrektora, PARP
14 października (czwartek)
godz. 11:00
Sektor kosmiczny a współpraca z przedsiębiorcami
Więcej informacji
 • sektor kosmiczny jako wysoko technologiczna branża, która może przyczynić się do stworzenia nowego modelu rozwoju polskiej gospodarki opartej na wiedzy, innowacjach oraz postępie technologicznym;
 • długofalowe kierunki rozwoju branży kosmicznej;
 • Krajowy Program Kosmiczny;
 • rodzaje wsparcia w ramach Krajowego Programu Kosmicznego, skierowane m.in. do podmiotów naukowych oraz przemysłowych;
 • nowe możliwości dla budowy sektora kosmicznego w Polsce.
Piotr Zabadała, Zastępca Dyrektora, MRiT

prof dr hab. Grzegorz Wrochna, Prezes, Polska Agencja Kosmiczna
19 października (wtorek)
godz. 12:00
Zawody i kompetencje przyszłości – impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki
Więcej informacji
 • zawody i kwalifikacje przyszłości – wyzwanie dla systemu szkolnictwa branżowego;
 • automatyzacja pracy – szansa czy zagrożenie dla rynku pracy?;
 • szkolenie i kształcenie zawodowe przyszłości – jak przygotować się do zmian zachodzących na rynku pracy;
 • nowe kompetencje w przemyśle motoryzacyjnym;
dr hab. Urszula Jeruszka, prof. IPiSS

dr Anna Jawor-Joniewicz, adiunkt IPiSS

Maciej Gruza, IPiSS

Marcin Budzewski, Instytut Analiz Rynku Pracy
20 października (środa)
godz. 11:00
Horyzont innowacji - wsparcie przedsiębiorców i nie tylko
Więcej informacji
 • misja NCBR i czym jest B+R;
 • oferta konkursów międzynarodowych i Horyzont Europa;
 • wsparcie dywersyfikacji działalności i wejścia na nowe rynki;
 • nmożliwości podjęcia pracy w świecie innowacji.
Joanna Makocka, Kierownik, NCBR

Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Kierownik, NCBR

Jakub Jankowski, Zastępca Dyrektora, MF
21 października (czwartek)
godz. 11:00
Inwestycje typu greenfield/brownfield w praktyce. Instrumenty wsparcia nowych inwestycji dla niezawansowanych
Więcej informacji
 • wsparcie doradcze PAIH w realizacji nowych inwestycji w kraju i zagranicą;
 • program tzw. grantów rządowych – wsparcie finansowe dla inwestycji realizowanych w Polsce;
 • podatkowe instrumenty wsparcia nowych inwestycji – Polska Strefa Inwestycji.
Monika Kisiel, Menadżer w Centrum Inwestycji, PAIH

Karolina Król, Ekspert ds. Pomocy Publicznej, Centrum Inwestycji, PAIH

Zofia Kilian, Ekspert ds. Pomocy Publicznej, Centrum Inwestycji, PAIH
27 października (środa)
godz. 11:00
Formy dobrowolnej współpracy KAS z podatnikami
Więcej informacji
 • CENY TRANSFEROWE TP/MAP - zarządzanie ryzykiem związanym z cenami transferowymi;
 • OPINIE ZABEZPIECZAJĄCE - ochrona przed zastosowaniem klauzuli o unikaniu opodatkowania;
 • PROGRAM WSPÓŁDZIAŁANIA – nowa forma współpracy na linii podatnik – KAS promująca wzajemne zrozumienie, zaufanie i transparentność.
Anna Chałupa, Podsekretarz Stanu, MF, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Konrad Szpadzik, Z-ca Dyrektora, MF

Dariusz Zasada, Z-ca Dyrektora, MF

Artur Gostomski, Dyrektor, MF
28 października (czwartek)
godz. 11:00
Oferta finansowa ARP, ze szczególnym uwzglednieniem wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej
Więcej informacji
 • w jakich obszarach gospodarczych działa ARP S.A.;
 • jak ARP S.A. wspiera przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej;
 • o instrumentach finansowych ARP S.A. dedykowanych dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, w tym:
  • pożyczce obrotowej na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym,
  • pożyczce obrotowej finansującej wypłatę wynagrodzeń,
  • pożyczce obrotowej finansującej wypłatę wynagrodzeń,
  • leasingu z karencją w spłacie środków transportu ciężkiego,
  • leasingu #REMaszyneria z karencją w spłacie,
  • leasingu #Maszyneria bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie,
  • programie wsparcia dla przedsiębiorców sektora autobusowych przewozów pasażerskich.
 • jak w szybki i łatwy sposób, bez wychodzenia z domu, można skorzystać z modułu do składania wniosków on-line za pomocą Portalu Klienta ARP;
 • jaką kompleksową strategię finansowania ARP oferuje przedsiębiorcom.
Paweł Kolczyński, Wiceprezes Zarządu, ARP S.A.

Wojciech Miedziński, Prezes Zarządu, ARP Leasing 1 sp. z o.o

Renata Pomorska-Grzechnik, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiebiorców w Warszawie, ARP S.A.
4 listopada (czwartek)
godz. 11:00
Preferencyjne finansowanie sektora MŚP
Więcej informacji

BGK:

 • Pożyczki płynnościowe POIR;
 • Pożyczki unijne - wsparcie finansowe z Regionalnych Programów Operacyjnych;
 • Finansowanie działalności gospodarczej – Program Wsparcie w starcie;
 • Finansowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej.

ZBP KPK:

 • preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców z wykorzystaniem instrumentów;
 • finansowych programów ramowych Unii Europejskiej;
 • instrumenty zwrotne oferowane przez działające w Polsce instytucje finansowe.

Ministerstwo Finansów:

 • Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego – jak może poprawić dostęp do kapitału dla MŚP;
 • Rynek kapitałowy jako źródło finansowania rozwoju innowacji i przedsiębiorstw w Polsce;
 • Zielone obligacje i inne instrumenty finansowania transformacji w kierunku zeroemisyjnym.
Przemysław Derwich, Dyrektor Biura Projektów i Produktów Kapitałowych, BGK

Aleksandra Kwiatkowska, Dyrektor Biura Rozwoju Instrumentów Finansowych, BGK

Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, ZBP

Katarzyna Szwarc - Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, MF
10 listopada (środa)
godz. 11:00
E-usługi ZUS dla biznesu
Więcej informacji
 • PUE i możliwościa elektronicznego składania dokumentów przez PUE;
 • rozliczanie składek;
 • korespondencja z ZUS;
 • e-dochody;
 • e-zasiłki;
Beata Kucharska, Dyrektor Departamentu Strategii i Kontrolingu, ZUS

Agata Wiśniewska-Półtorak, Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów, ZUS

Olgierd Podgórski, Dyrektor Departamentu Zasiłków, ZUS

Magdalena Mazur-Wolak, Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów, ZUS

Aneta Dąbrowska, Wicedyrektor Departamentu Obsługi Klientów, ZUS

Organizatorzy

Partnerzy

PATRONATY MEDIOWE

Biznes a koronawirus

Pomoc rządowa w kryzysie

Ważne i aktualne informacje dla przedsiębiorców i pracowników w czasie pandemii. Zbiór wiadomości na temat tarczy finansowej. Dowiedz się w jednym miejscu jakie wsparcie możesz otrzymać.

Zobacz więcej

Fundusze europejskie a koronawirus

Ważne i aktualne informacje dla przedsiębiorców i pracowników w czasie pandemii. Zbiór wiadomości na temat tarczy finansowej. Dowiedz się w jednym miejscu jakie wsparcie możesz otrzymać.

Zobacz więcej

Specustawa funduszowa

Realizujesz inwestycje ze wsparciem UE? Zmagasz się z ograniczeniami spowodowanymi pandemią? Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało ustawę, która ułatwi prowadzenie i rozliczanie projektów oraz umożliwi przesunięcie funduszy unijnych na walkę z koronawirusem. Poznaj szczegóły pomocy.

Zobacz więcej

Biznes a koronawirus

Oferta PARP dla przedsiębiorców

Sprawdź aktualne terminy naborów i zapoznaj się z dokumentacją konkursową.

Prowadzenie firmy w czasie pandemii