Zamówienia Grupy Banku Światowego

Zamówienia Grupy Banku Światowego

Bank Światowy (ang. The World Bank) jest ważnym źródłem pomocy finansowej i technicznej dla krajów rozwijających się na całym świecie. Instytucja udziela niskooprocentowanych pożyczek, bezodsetkowych kredytów i dotacji na różnorodne cele, które obejmują inwestycje w zakresie edukacji, zdrowia, administracji, infrastruktury, finansów i rozwoju sektora prywatnego, rolnictwa i ochrony środowiska oraz gospodarowania zasobami naturalnymi. Oferuje również szereg przetargów publicznych, do których przystępować mogą polscy przedsiębiorcy.

 

Bank Światowy rozpoczął działalność w 1944 r. Jego siedziba mieści się w Nowym Jorku. Misją banku jest walka z ubóstwem i wsparcie krajów rozwijających się poprzez zapewnienie środków, dzielenie się wiedzą, budowanie potencjału oraz umacnianie partnerstwa w sektorze publicznym i prywatnym.

Organizacja składa się z dwóch wyspecjalizowanych instytucji rozwoju zrzeszających 187 krajów członkowskich: Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (The International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (The International Development Association, IDA). Celem IBRD jest zmniejszenie ubóstwa krajów o średnim i niskim dochodzie, natomiast IDA koncentruje się na najbiedniejszych państwach świata.

Pracę tych instytucji uzupełnia Międzynarodowa Korporacja Finansowa (The International Finance Corporation, IFC), Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji (The Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) oraz Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (The International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID), wspólnie tworząc Grupę Banku Światowego.

Więcej informacji o Grupie Banku Światowego znajduje się tutaj.

 

Polska należała do grupy 45 państw-założycieli Banku Światowego, jednakże z przyczyn politycznych w 1950 r. wycofała się z uczestnictwa w działaniach banku. W 1986 r. przystąpiła do niego ponownie. Misją Banku Światowego w Polsce jest wspieranie wysiłków państwa zmierzających do podniesienia poziomu stopy życiowej obywateli.

Biuro Banku Światowego w Warszawie rozpoczęło pracę na początku 1990 r. W tym samym roku Bank Światowy rozpoczął akcje kredytowe na terenie Polski. Od czasu ponownego przystąpienia naszego kraju do banku wspiera on polskie wysiłki w zakresie transformacji gospodarczej poprzez kontynuowanie dialogu programowego, pomocy technicznej, przygotowania projektów, budowania potencjału i wprowadzenia zmian instytucjonalnych potrzebnych do skutecznej realizacji programów oraz zapewnienia ich finansowania. Bank sponsoruje też projekty z zakresu ochrony środowiska, aktywizacji obszarów wiejskich, infrastrukturalne (w tym w zakresie modernizacji dróg, kolei). W ramach modernizacji i utrzymania dróg, Bank Światowy sfinansował szereg zadań z dziedziny bezpieczeństwa drogowego.

Więcej informacji o Banku Światowym w Polsce tutaj.

 

Grupa Banku Światowego, w związku z realizacją swojej misji, organizuje szereg przetargów na towary i usługi. Do uczestnictwa w rynku zamówień mogą przystępować również polscy przedsiębiorcy.

Informacje o przetargach Banku Światowego oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie United Nations Development Business (UNDB).

 

Przewodnik po zamówieniach publicznych UNDB (ostatnia aktualizacja: lipiec 2014) do pobrania tutaj.

Przewodnik dla konsultantów UNDB (ostatnia aktualizacja: lipiec 2014) do pobrania tutaj.