Pracownik PARP loguje się do systemu w taki sam sposób jak do swojej stacji roboczej.